Välkommen till LR Assistans AB

Tillsammans  är vi starka!

Har du omfattande funktionsnedsättning och är i behov av personlig assistans har du rätt till att  leva så självständigt liv som möjligt för att du ska känna att ditt tillvaro år meningsfullt.

null

Personlig assistans

Vi erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar. Personer med funktionsnedsättningar har rätt att välja vem som ska arbeta med den personliga assistansen, hur den personliga assistansen utförs och vem som ska samordna den. Vi hjälper dig under hela processen.

null

Vuxenpsykiatri

Verksamheten har sedan september 2015 tillhandahållit läkartjänst med kompetens inom Vuxenpsykiatri.
null

Utbildning

Vi har möjlighet att anpassa kompetensutveckling genom externa och interna utbildningar för att förstärka kompetens genom att anordna föreläsningar och seminarier inom autism och autismspektrumtillstånd samt neuropsykiatriska sjukdomar.